FINANCIËLE
RESULTATEN
2018

INKOMSTENREALISATIE


Het jaar 2018 is qua inkomsten een uitdagend jaar geweest. Er was geen Orange Babies Gala en het blijft moeilijk om een vergelijkbare inkomstenbron op termijn te realiseren. De overige baten uit acties derden en baten van particulieren waren ook lager dan in 2017. Positief is dat de fietsevenementen veel meer hebben opgeleverd dan in voorgaande jaren.


Ondanks iets lagere inkomsten heeft Orange Babies toch de bestedingen aan de projecten in Afrika als percentage van de baten op peil kunnen houden met een percentage van 76% van de baten besteed aan de projecten. In 2018 is met het steunen van de doelstellingen in Afrika een bedrag van € 1.152.916 gemoeid. Dit was een bedrag van € 1.569.507 in 2017.

Acties van derden hebben een belangrijke bijdrage weten te leveren aan onze baten, met totale inkomsten van € 191.888.

Ook voor 2019 staat wederom een groot aantal events van derden gepland en Orange Babies verwacht hieruit, wat betreft de inkomsten, een stijgende lijn.


Voor een nadere specificatie van de herkomst van de verschillende baten, verwijzen we u naar de jaarrekening in het jaarverslag.

%

Als norm voor kosten eigen fondsenwerving is vooralsnog de CBF-norm aangehouden

In 2010 heeft het bestuur voor deze kengetallen normen bepaald. De bestedingsnorm is bepaald op basis van de ijzeren ondergrens van de baten over de afgelopen jaren. De norm voor beheer en administratie is, met inachtneming van de VFI-handreiking (kostentoerekening) op dit punt, bepaald naar aanleiding van een analyse van de mate van professionalisering en de omvang van het bureau. Deze gepresenteerde normen worden haalbaar en realistisch geacht.

Lees volledig jaarverslag