Welke impact kan jouw sponsoring hebben?


Over het type partnership en de vorm waarin je wilt bijdragen, kunnen we jouw onderneming goed adviseren. Om een idee te geven van bestedingen binnen onze projecten, hebben we deze geefladder opgesteld:

Met € 5,-

kan een kind een week lang een gezonde maaltijd krijgen; cruciaal bij het nemen van hiv-medicijnen.

Met € 25,-

kan een kind een kwartaal naar school gaan, inclusief schoolgeld, -uniform en -boeken.

Met € 100,-

zorg je ervoor dat een baby, dankzij de juiste medische begeleiding van de hiv-positieve moeder, zonder hiv ter wereld komt.

Met € 200,-

bieden wij kansarme jonge kinderen motoriekstimulans en lezen en schrijven, om hierna beter het basisonderwijs in te stromen.

Met € 500,-

kun je 250 kinderen van een wasbaar mondkapje voorzien, want zonder mondkapje mogen zij niet naar school gedurende de Covid-19 pandemie.

Met € 3.000,-

per jaar kun je een vervolgstudie van een jongere bekostigen, inclusief een toelage voor onderdak, eten, en ander levensonderhoud.

Met € 5.000,-

steun je een gehele klas voor een jaar, inclusief schoolgeld, boeken, maaltijden, schoolmaterialen en salarissen van de leraar.

Voor € 6.000,-

steun je een jaar een community mother (of father), die voor en na school zorgdraagt voor circa 25 kinderen.

Met € 10.000,-

krijgen circa 40 (wees)kinderen een jaar lang gezond eten; hetgeen extra belangrijk is voor hen die hiv-medicatie innemen.

Met € 15.000,-

kun je een jaar lang een jeugdgroep steunen in het geven van voorlichting aan leeftijdsgenoten.

Voor € 30.000,-

kun je een jaar lang een huis steunen voor ca. 40 wees- en andere kwetsbare kinderen.

In onderstaande video zie je hoe betekenisvol het werk van Orange Babies is voor jongeren die op de drempel staan van een nieuwe, volwassen fase. Door middel van voorlichting, creativiteit en workshops voelen zij zich gesterkt om zichzelf én de komende generatie te helpen, en zodoende de vernietigende cirkel van besmetting en stigma te doorbreken. Want niets doen is geen optie.

IBAN: NL96 INGB 0000 0011 05 t.n.v. Stichting Orange Babies